• Kom binnen in één van onze winkels

  Welkom bij 't Huys-de(n)s Kristallen. Wij helpen u graag.

 • Grootste aanbod kristallen in de regio.

  Kom ook de energie voelen en ervaren van meer dan 300 soorten kristallen.

 • Kristal helder.

  Prachtige bergkristal clusters in onze winkels.

 • Wij geloven in de kracht van kristallen.

  Ons advies komt alleen op uw verzoek.

Disclaimer

Aansprakelijkheid

't Huys-de(n)s Kristallen & Energieën heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. 't Huys-de(n)s Kristallen & Energieën aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

't Huys-de(n)s Kristallen & Energieën garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door 't Huys-de(n)s Kristallen & Energieën gewenst moment worden gewijzigd.

De eventuele werking van de kristallen is een samenvatting verkregen uit diverse bronnen. De kristallen zijn gegarandeerd echt en van natuurlijke oorsprong.
't Huys-de(n)s Kristallen & Energieën neemt echter geen enkele verantwoording en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele werking of uitstraling van  de kristallen die als zodanig gekocht worden.

Internetsites van derden

Indien op 't Huys-de(n)s Kristallen & Energieën links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor 't Huys-de(n)s Kristallen & Energieën op geen enkele wijze verantwoordelijk is. 't Huys-de(n)s Kristallen & Energieën aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat 't Huys-de(n)s Kristallen & Energieën de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Persoonsgegevens

't Huys-de(n)s Kristallen & Energieën bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan 't Huys-de(n)s Kristallen & Energieën worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van 't Huys-de(n)s Kristallen & Energieën voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Privacy verklaring

Cookies
't Huys-de(n)s Kristallen & Energieën kan informatie over het gebruik van 't Huys-de(n)s Kristallen & Energieën verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze server op jouw harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van jouw browser te veranderen. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door 't Huys-de(n)s Kristallen & Energieën op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Wijzigingen Privacy Verklaring en Disclaimer

't Huys-de(n)s Kristallen & Energieën behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring en Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring en Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.